Jakie prawa ma firma windykacyjna?

Coraz więcej osób zalega z realizacją swoich zobowiązań. Rośnie nie tylko zadłużenie, ale również zadłużenie przeterminowane, które nie jest regulowane, a z dnia na dzień praktycznie tylko narasta. Ponadto, najnowsze badania wykazują, że pośród zadłużonych, jedynie 5,5% reguluje swoje zobowiązania w terminie. To niewielki odsetek.

 

Dochodzenie należności

W związku z taką sytuacją udzielające pożyczek firmy muszą sobie w jakiś sposób radzić, żeby odzyskać przysługujące im należności. Niezależnie od tego, czy pożyczki udziela bank, instytucja poza bankowa czy parabank, to ma takie same prawa w dochodzeniu swoich należności i ma prawo wymagać by zadłużenie zostało spłacone.

Większość wymienionych instytucji ma własny dział windykacyjny, który w pierwszej kolejności dochodzi należności. Jednakże, jeżeli długi są już bardzo przeterminowane, albo poziom należności jest bardzo wysoki, wówczas zwykle takie dochodzenie jest równie nieskuteczne, jak przy postępowaniu wstępnym, czyli pierwszych upomnieniach i pierwszych ponagleniach.

 

Firma windykacyjna i jej uprawnienia

W takiej sytuacji do głosu zaczynają dochodzić firmy windykacyjne. Jednakże, jakie uprawnienia ma firma windykacyjna w stosunku do banku czy innej instytucji? W zasadzie te same, tyle, że odzyskiwanie zadłużenia jest jej główną działalnością. Warto wiedzieć, że taka firma nie stoi ponad prawem. Musi wykonywać swoje obowiązki w granicach prawa i nie może tych granic przekraczać.

Firma windykacyjna może skierować sprawę do sądu, może zgłosić dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników, czy też próbować negocjować i rozwiązać sprawę na drodze ugody. Oczywiście, to nie wyczerpuje możliwości. Jeżeli jednak granice prawa zostaną naruszony, to dłużnik może zacząć szukać ochrony prawnej i z niej skorzystać.