Czym jest windykacja polubowna?

Windykacja – sposób na odzyskanie pieniędzy od dłużnika

Wszędzie tam gdzie mamy do czynienia ze spłacaniem zaciągniętych zobowiązań może zdarzyć się sytuacja, w której dłużnik przestaje regulować swoje długi. W związku z tym, że nie każdy podmiot, który zgodził się na zapłacenie przez dłużnika określonej kwoty pieniędzy w danym terminie jest w stanie dłużej czekać na płatności, trzeba skorzystać z różnych sposobów polubownej windykacji długu.

Można w tym zakresie posiłkować się windykacją we własnym zakresie, a także skorzystać z usług profesjonalnych firm i kancelarii prawnych tak by w skuteczny sposób odzyskać należne nam pieniądze bez konieczności egzekwowania długu na drodze sądowej.

 

Windykacja polubowna – pierwszy etap odzyskiwania wierzytelności

Windykacja polubowna to pierwszy etap odzyskiwania wierzytelności. Polega na bezpośrednim kontakcie wierzyciela lub reprezentującej go firmy z dłużnikiem w celu ściągnięcia zaległej kwoty pieniędzy bez konieczności korzystania z drogi sądowej. Kontakt ten odbywa się zazwyczaj na drodze rozmowy telefonicznej, ale może to być także forma pisemna (listowna, w formie faxu, czy SMS-a).

W trakcie takiego kontaktu uświadamia się klientowi przede wszystkim konsekwencje związane z dalszym opóźnianiem spłaty zadłużenia (finansowe i prawne – np. narastające odsetki od zadłużenia, wpisanie do rejestru dłużników czy też sądową egzekucję długów), starając się nakłonić go do uzgodnienia terminu dokonania zapłaty i spłaty chociaż części zadłużenia. Specjalistyczne firmy używają w tym celu rozmaitych środków psychologicznych,  tak by nakłonić do dłużnika do jak najszybszej spłaty długu.

Dopiero gdy taka windykacja nie przynosi skutku ze względu na brak chęci współpracy kontrahenta (ignorowanie pism, telefonów, brak informacji o planowanym terminie zapłaty), sprawa jest kierowana na drogę sądową.