Bezwzrotna pożyczka szkoleniowa

Poszukiwanie pracy często bywa czasochłonne i wymaga uzbrojenia się w cierpliwość. Duży stopień bezrobocia generuje olbrzymią konkurencję na rynku pracy wśród poszukujących zatrudnienia. Wzrasta ilość osób starających się o pracę, którzy mogą się poszczycić wysokimi kwalifikacjami. Dlatego, stałe inwestowanie w siebie, podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie certyfikatów i dodatkowych uprawnień oraz umiejętności jest podstawowym działaniem, które może zwiększyć szanse na zatrudnienie.

Uczestniczenie w kursach i szkoleniach może okazać się owocne zarówno w sytuacji kiedy dana osoba jest bezrobotna, jak i dla tych, którzy posiadają zatrudnienie ale próbują zmienić pracę. Bardziej kłopotliwe może to być dla tej pierwszej grupy, która nie posiadając zatrudnienia, nie posiada wpływów finansowych, które umożliwią sfinansowanie kursu. Ratunkiem może być tzw. pożyczka szkoleniowa.

Pożyczka szkoleniowa to swego rodzaju zapomoga finansowa przeznaczona na podnoszenie własnych kwalifikacji poprzez kursy i szkolenia, celem znalezienia zatrudnienia, przebranżowienia się, zmiany pracy. Pożyczka szkoleniowa jest bezpowrotna, czyli nie podlega zwrotowi. Mogą się o nią ubiegać osoby, które zarejestrowane są jako poszukujące zatrudnienia. Wśród nich znajdują się zarówno osoby bezrobotne, jak i ci, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy, są zatrudnieni w zakładzie, który ogłosił upadłość. Programem objęte są również osoby, które otrzymują świadczenia socjalne przebywając na urlopie lub zasiłku górniczym, osoby będące objęte programem integracji społecznej, będące żołnierzem rezerwy, pobierający rentę szkoleniową.

Żeby otrzymać bezpowrotną pożyczkę szkoleniową należy złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy. Pożyczka może być zrealizowana tylko i wyłącznie na szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje. W przypadku skorzystania z sumy pieniężnej w innym celu oraz nie podjęcia lub nie ukończenia planowanego szkolenia, pożyczka będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami.