O roli krajowych rejestrów długów

Sprawdź czy jesteś pozytywny Funkcja tych instytucji nie sprowadza się wyłącznie do weryfikacji rzetelności płatniczej konsumenta lub firmy. Jest to również narzędzie oceny ryzyka dla różnych usługodawców. Ponadto niemal każdy krajowy rejestr dłużników udziela również swego rodzaju poręczenia, które może pomóc Ci w niektórych sytuacjach. Jak to działa?

  1. Informacja negatywna a informacja pozytywna

Załóżmy, że starasz się o kredyt w banku. Podczas weryfikacji Twojej zdolności kredytowej i rzetelności płatniczej bank bierze pod uwagę Twoje dochody, koszty utrzymania oraz szereg innych czynników, które pozwolą zweryfikować Twoją reputację jako kredytobiorcy i płatnika. Banki bardzo skrupulatnie weryfikują każdą informację na temat Twojej kredytowej i płatniczej przeszłości. Pamiętaj, że każda niespłacona rata kredytu lub inna forma długu mogą zostać odnotowane w postaci informacji negatywnej. Informacje gospodarcze udostępnia krajowy rejestr dłużników. Jeśli jednak jesteś sumiennym płatnikiem i wszystkie zobowiązania spłacasz na czas, informacje na ten, temat w postaci wpisów pozytywnych, również może udostępniać krajowy rejestr dłużników.

 

  1. Wpisy pozytywne są równie ważne co wpisy negatywne

Banki mogą spojrzeć na nas przychylniej, jeśli dla przykładu w przeszłości mieliśmy kredyt i udało się nam go spłacić. Nie ma znaczenia, na jaką kwotę opiewały jego raty, nawet najmniejsze zobowiązanie (np. zakup suszarki na raty) w zupełności wystarczy. Buduje to bowiem naszą wiarygodność płatniczą. Co więcej, za każdą terminowo i w całości spłaconą ratę możemy otrzymać informację pozytywną wpisaną do biura informacji gospodarczej, czyli któregoś z krajowych rejestrów dłużników. Ponadto, aby informacja pozytywna została dopisana, możemy mieć drobne opóźnienie w spłacie poszczególnej raty, ale nie większe niż 59 dni. Zostając wpisani do biura informacji gospodarczej jako terminowi płatnicy, szybciej i bez żadnych problemów możemy nawiązac współpracę z np. z operatorem telefonii komórkowej lub dostawcą Internetu.

 

  1. Twoja historia płatnicza

Każdy przedsiębiorca może pomóc swoim klientom i kontrahentom w budowaniu pozytywnej historii płatniczej. Z własnej inicjatywy może wpisać pozytywne informacje o ich spłaconych zobowiązaniach. Wystarczy, że klient czy kontrahent wyrażą na to zgodę.

Wniosek o wpis informacji pozytywnej do BIG można pobrać w serwisie infoPozytywni.pl.