Inwestycje krótkoterminowe – lokata

Inwestycje zazwyczaj kojarzą się z wysokimi kwotami i produktami, które powstają dla bogatych klientów banków. Tymczasem nawet małe kwoty można oszczędzać, korzystając z ofert lokat terminowych.

Dla kogo lokaty krótkoterminowe

Z oferty lokaty może skorzystać praktyczne każdy klient. Za lokatę krótkoterminową uważa się lokaty o terminie zapadalności krótszym niż 6 miesięcy. Oprocentowanie takich lokat w wielu bankach sięga 1-1,5% w skali roku, trudno zatem stwierdzić, że taka lokata pozwoli zarobić inwestorowi na odsetkach. Jednak lokata jednodniowa odnawialna jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż prowadzenie odrębnego rachunku oszczędnościowego o podobnym oprocentowaniu.

W przypadku lokaty można ją zerwać w dowolnym momencie, bez ponoszenia dodatkowych konsekwencji finansowych, a w niektórych bankach nie oznacza to całkowitej utraty naliczonych odsetek. Rachunki oszczędnościowe, o ile prowadzone są bezpłatnie, pozwalają na dokonanie jednej wypłaty w miesiącu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, każda kolejna wypłata to koszt kilku złotych. Na rachunek oszczędnościowy można dopłacać pieniądze w dowolnym momencie – lokata terminowa takiej możliwości nie daje.

 

Najlepsze oferty lokat terminowych na rynku

Najwięcej na lokacie zrobią nowi klienci. To właśnie z myślą o nich oferowane są lokaty o atrakcyjnym oprocentowaniu do 4%. Taką ofertę ma mBank, jednak klienci muszą dodatkowo założyć rachunek w banku.  Do niedawna oferta banku BGŻ dla nowych klientów pozwalała zarobić na lokacie trzymiesięcznej 4% w skali roku pod warunkiem założenia bezpłatnego rachunku oszczędnościowego. Jednak nawet jeśli jest się klientem wybranego banku, można na lokacie zarobić więcej. Bank Millennium oferuje happy hours na lokaty zakładane przez Internet, gdy każda lokata ma oprocentowanie wyższe o 1,5% w porównaniu ze standardowym oprocentowaniem lokat.