Co to jest umowa dożywocia?

W niektórych sytuacjach osoby starsze chcą podzielić majątek przed śmiercią. Rozwiązanie, które jest często wybierane w takich sytuacjach, to darowizna. Dużo bezpieczniejsze jest jednak skorzystanie z tzw. dożywocia.

 

Regulacje kodeksowe

Umowa dożywocia to typ umowy szczegółowo opisany w Kodeksie cywilnym.  Osoba, która jest właścicielem nieruchomości, może przekazać ją na rzecz nabywcy w zamian za utrzymanie. Utrzymanie jest szeroko rozumiane, ponieważ obejmuje zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb, m.in. dostarczenie światła, opału i ubrań oraz pielęgnację w czasie choroby.

W określonych przypadkach taka umowa może zostać rozwiązana, jest to jednak uzależnione od postanowienia sądu. W czasie przygotowywania takiego dokumentu trzeba zwrócić dużą uwagę na dokładne określenie wszystkich warunków dożywocia, ponieważ brak precyzyjnych ustaleń jest przyczyną nieporozumień i konfliktów.

 

Zasady

Umowa dożywocia jest zawierana na mocy aktu notarialnego, a samo dożywocie musi być wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. Nowy właściciel przejmuje to zobowiązanie w chwili zakupu domu lub mieszkania. Jeśli nabywca nieruchomości nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań, dożywotnik może dochodzić swoich praw przed sądem. Możliwa jest także zamiana dożywocia na rentę wypłacaną przez nabywcę.

 

Odwrócona hipoteka

Osoby starsze w trudnej sytuacji finansowej mogą także zdecydować się na inne rozwiązanie – odwrócony kredyt hipoteczny potocznie nazywany odwróconą hipoteką. Takie rozwiązanie jest stosunkowo popularne w krajach zachodnich i stopniowo znajduje zainteresowanie także w Polsce. Odwrócona hipoteka została uregulowana przez ustawę, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa osobom korzystającym z takiego produktu bankowego.