Kredyt studencki – 10 faktów

Wiele osób zastanawia się nad wzięciem kredytu studenckiego, jednak większość z nich nie wie, jakie są warunki jego udzielania. Z tego powodu dochodzi do częstych nieporozumień, które sprawiają, że młodzi ludzie rezygnują z tej formy finansowania studiów na rzecz innych, mniej korzystnych. Warto zatem poznać 10 faktów na temat kredytu studenckiego.

  1. Kredyt otrzymasz do 25 roku życia.

Banki udzielają kredytów studenckich osobom, które nie przekroczyły 25 roku życia. Nie oznacza to jednak, że studia trzeba ukończyć do tego wieku – liczy się jedynie moment ich rozpoczęcia.

  1. Nie tylko dla najbiedniejszych.

Kredyt studencki mogą otrzymać także osoby z zamożniejszych rodzin. W roku akademickim 2014/2015 dochód na osobę w rodzinie wnioskodawcy mógł wynosić nawet 2500 zł.

  1. Niskie odsetki.

Kredyt studencki należy do grona kredytów preferencyjnych, dlatego objęty jest oprocentowaniem wynoszącym średnio 1,5% w skali roku.

  1. Spłata po zakończeniu edukacji.

Zobowiązanie jest wypłacane w transzach miesięcznych przez cały okres studiów, a jego spłatę należy rozpocząć najpóźniej 2 lata po zakończeniu edukacji.

  1. Gwarancje BGK.

Osoby posiadające najniższe dochody lub osoby będące sierotami nie muszą przedstawiać w banku poręczycieli kredytu. Pełnego poręczenia udziela im bowiem BGK.

  1. Także dla doktorantów.

Z kredytu studenckiego mogą skorzystać nie tylko studenci studiów licencjackich i magisterskich, ale także doktoranci uczelni publicznych i prywatnych.

  1. Tylko w 4 bankach.

Kredytów studenckich udzielają obecnie tylko 4 banki w Polsce: PKO S.A., PKO BP, SGB oraz BPS.

  1. Umorzenie 20% kredytu.

Studenci, którzy znajdą się w 5% najlepszych absolwentów danej uczelni, mogą wnioskować o umorzenie 20% kwoty zadłużenia.

  1. Raty malejące.

Kredyt studencki spłaca się w ratach malejących przez okres dwukrotnie dłuższy niż okres wypłaty transz.

  1. Wystarczy legitymacja.

Obecnie, aby przedłużyć wypłatę kredytu studenckiego na kolejny semestr, wystarczy przedstawić w banku ważną legitymację studencką.