Co to jest wiarygodność kredytowa?

Wiarygodność kredytowa klienta jest to według banków oszacowanie zdolności osoby ubiegającej się o kredyt odnośnie jej możliwości spłacania rat w terminie. Na określenie tego, czy dana osoba jest na tyle wiarygodna, by został jej udzielony kredyt, składa się wiele różnorodnych czynników.

Co wpływa na ocenę zdolności kredytowej klienta?

Przede wszystkim, ważna jest aktualna sytuacja finansowa, to znaczy pensja osiągana przez potencjalnego przyszłego spłacającego, a także to, czy w przeszłości dokonywał on spłaty swoich zadłużeń w terminie. Te dane z łatwością można sprawdzić w BIK-u, czyli w Biurze Informacji Kredytowej, gdzie prowadzony jest rejestr dłużników. Jeżeli kiedyś w przeszłości zdarzyło nam się nie zdążyć z uregulowaniem danej raty, to po trzech latach ten fakt nie jest już w ogóle brany pod uwagę przy ocenie wiarygodności kredytowej.  Na drugim miejscu znajduje się fakt, czy aktualnie posiadamy jakiekolwiek inne zobowiązania. Nawet jeżeli zarabiamy dużo, to, jeżeli spłacamy kilka kredytów jednocześnie, fakt ten może sprawić że będziemy dla banku osobami mało wiarygodnymi. Do ustalania wiarygodności kredytowej korzysta się również z tak zwanych cech indywidualnych. Mowa tutaj o wieku kredytobiorcy, strukturze firmy, w jakiej jest zatrudniony a nawet o jego wykształceniu. Wszystko to wiąże się z określaniem ryzyka odnośnie przyznania kredytu przez określony bank.

 

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Jeżeli bank nie przyznał nam kredytu ze względu na naszą ograniczoną zdolność kredytową to musimy uciec się do standardowych sposobów na zwiększenie tej zdolności. Przede wszystkim należy zlikwidować swoje dotychczasowe zobowiązania finansowe. Do tego, możemy zdecydować się na mniejsze raty rozłożone w dłuższym okresie czasowym – rozwiązanie zawsze się znajdzie.