Co to jest rating kredytowy?

Często w mediach słyszymy o ratingu kredytowym. Jest to dla zwykłego człowieka mało znana definicja. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest rating kredytowy.

Definicja ratingu kredytowego

Rating kredytowy to ocena klasyfikująca kredyt, która jednocześnie określa poziom zdolności kredytowej, długu i innych zobowiązań finansowych. Ratingu może dokonać niezależna instytucja lub instytucja finansowa np. bank. Słowo rating wywodzi się z języka angielskiego i w tłumaczeniu oznacza przeważnie: „ocena”, „oznacznik”, „wskaźnik”, „indykator”, „wartość”, „znamionowana klasa” lub „pozycja”. Jednakże należy pamiętać o tym, aby ratingu nie porównywać z rankingiem, ponieważ ma on całkowicie inne funkcje i sposób ustalania. Można zatem rating określić jako „klasyfikację” wielkości obrotów, zysków lub kapitału.

Co obejmuje opinia ratingowa?

Opinia ratingowa obejmuje przede wszystkim zdolność kredytową dłużnika wobec instrumentu dłużnego. Można zatem powiedzieć, że rating jest oceną zdolności kredytowej danego podmiotu, a nawet państwa i kredytobiorcy, która umożliwia pełną obsługę zaciągniętego długu, jak i spłaty odsetek i kapitału danemu wierzycielowi. Dzięki ratingowi kredytowemu wierzyciel ma ocenę i charakterystykę ryzyka kredytowego na jakie naraża się pożyczając pieniądze kredytobiorcy lub innej instytucji.

Historia ratingu

Za początek ratingu kredytowego uważa się pierwszą połowę XIX wieku. Za jego powstanie odpowiedzialny jest ówczesny kryzys finansowy w USA. Niektóre instytucje finansowe, które w tym czasie miały przykre doświadczenia z swoimi klientami rozpoczęły wydawanie świadectw, które oceniały zdolność do regulowania wszelkich zobowiązań finansowych. Jako ciekawostkę dodamy, że pierwszą instytucją, która zaczęła stosować rating kredytowy była The Mercantile Agency.