Rejestr dłużników niewypłacalnych – co to takiego?

W Polsce istnieje kilka różnych instytucji, które prowadzą listy dłużników (BIK, KRD itd). Istnieje jednak także Rejestr Dłużników  Niewypłacalnych (RDN) prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy. Jest on z założenia przeznaczony dla przedsiębiorców.

Jak można trafić do RDN?

Wniosek o wpisanie do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych może złożyć Sąd przy ogłoszeniu upadłości osoby prowadzącej działalność gospodarczą, upadłości spółki itd. Ponadto grozi tym zaleganie z alimentami na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Stosowny wniosek może także złożyć wierzyciel przez sąd rejestrowy KRS. Wierzyciel musi  dysponować tytułem wykonawczym wobec dłużnika. Przed wpisaniem do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych sąd wzywa dłużnika na stosowne postępowanie w tej sprawie.

Jak sprawdzić wpis w KRN i go usunąć?

Nie jest to proste. Należy udać się do Sadu rejonowego, trzy którym prowadzony jest oddział Centralnej Informacji KRS. Można także spróbować skorzystać z drogi elektronicznej i pobrać raport z RDN przez Internet. Wymaga to jednak uiszczenia dodatkowej opłaty, gdyż strona nie jest własnością państwa, a prywatnej firmy. Wierzyciel w przeciwieństwie do innych rejestrów nie ma obowiązku wykreślenia z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych informacji na temat długi, nawet jeśli został spłacony. Dłużnik figuruje w nim przez 10 lat od momentu dokonania wpisu, później jest on automatycznie usuwany. Może się jednak sam postarać o wykreślenie go z RDN. W tym celu powinien złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego o dokonanie określonego wpisu.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych został powołany do życia na mocy ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ma na celu zapewnienie szybkiego i aktualnego dostępu do istotnych informacji z punktu widzenia obrotu gospodarczego.