Letnie oferty kredytów na samochód – czy warto z nich korzystać

Kredyt samochodowy to specyficzny rodzaj kredytu. Przeznaczony, bowiem, zostaje na konkretny cel, jakim jest sfinansowanie zakupu samochodu. Czym właściwie jest kredyt na samochód i czy jest lepszy, a może gorszy niż pożyczka na dowolny cel, dostępna niemalże w każdym banku? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu.

Czy kredyt samochodowy może mieć zalety?

Oczywiście, że tak! Przede wszystkim, z racji tego, że jest to kredyt na konkretny cel, posiada niższe oprocentowanie niż standardowe kredyty. A rozważając zakup pojazdu na kredyt w okresie letnim zauważymy, że banki wręcz prześcigają się w ofertach z jeszcze niższym oprocentowaniem, odroczeniem spłaty rat kredytu czy na podarunkami w postaci bonów na paliwo. Do tego kredyt samochodowy można otrzymać w wyższej kwocie niż kredyt konsumpcyjny, może bowiem finansować 100% wartości pojazdu bez konieczności wkładu własnego.

Ponadto letnie oferty kredytowe to uproszczone zasady weryfikacji dochodów i zdolności kredytowej czy kredyty na oświadczenie.

Wady kredytów samochodowych

Jak każdy kredyt również i ten nie jest pozbawiony wad. Do niewątpliwych wad letnich kredytów na samochód można zaliczyć wskazaną powyżej, w zaletach, uproszczoną weryfikację zdolności kredytowej. Dlaczego można ją uznać za wadę? Bo może się okazać, że niedokładne sprawdzenie przez bank naszych dochodów i już obecnych zobowiązań wpędzi nas w poważne długi. Ponadto w przypadku kredytu na samochód banki stosują zabezpieczenia w postaci cesji praw z polisy OC i/lub AC. Co oznacza, że w przypadku jakiejkolwiek szkody samochodu kredytowanego odszkodowanie otrzymuje Bank.

Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, jakie jeszcze stosują banki, a które niewątpliwie nie są zaletami kredytów samochodowych, są to:

– zastaw rejestrowy – gdy klient przestaje spłacać raty, a w dowodzie rejestracyjnym dokonano wpisu iż samochód wpisany jest w krajowy rejestr zastawów bank może zająć samochód, sprzedać go i odzyskać pieniądze; oraz

– przewłaszczenie na zabezpieczenie – bank, będący właścicielem pojazdu w 49% zatrzymuje kartę pojazdu bez której niemożliwa jest sprzedaż samochodu, a jeżeli klient zalega z płatnością 2 rat  udział we własności samochodu przechodzi w ręce banku.

Reasumując podkreślić należy, że zakup samochodu w letniej ofercie kredytowej będzie niewątpliwie dobrym rozwiązaniem, jeżeli zostanie dokładnie przemyślany, samochód będzie dostosowany do rzeczywistych potrzeb naszych lub naszej rodziny, a wysokość rat kredytu do możliwości finansowych. Tylko wówczas możemy mieć pewność, że jego spłata przebiegnie zgodnie z planem.