Ile wynoszą długi polaków?

Z danych NBP wynika, że zadłużenie Polaków wynosi 74,8 procent PKB. W porównaniu do krajów zachodnich, jest to całkiem przyzwoity poziom, czyniący Polskę jednym z najmniej prywatnie zadłużonych krajów Unii Europejskiej.

Wysokość długu prywatnego – czyli zadłużenia gospodarstw domowych i firm w danym państwie, pokazuje de facto jego sytuację gospodarczą. Im mniejszy dług, tym lepsza i stabilniejsza jest gospodarka krajowa. Według raportu NBP z sierpnia 2015 r. zobowiązania finansowe gospodarstw domowych w Polsce, w pierwszym kwartale 2015 r., wyniosły łącznie 643 mld złotych. Z tego ponad 40 mld stanowią długi z zaległymi płatnościami.

Przyczyny i stopień zadłużenia

Główną przyczyną zadłużenia Polaków są małe zarobki i wzrost kosztów życia. Rok 2014 był rekordowy pod względem ilości zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych, których roczna suma wyniosła 78 mld złotych. Natomiast zadłużenie gospodarstw domowych, z tytułu kredytów hipotecznych, wynosi w całości 350 mld złotych, co stanowi 21,7 procent PKB.
Prawie 48,1 procent gospodarstw domowych deklaruje posiadanie jakiegokolwiek zobowiązania finansowego, a co dwudzieste gospodarstwo domowe wpada w zadłużenie, spowodowane utratą płynności finansowej.

Wzrost terminowych spłat wierzytelności

Jak wykazuje Rejestr Dłużników ERIF, który gromadzi pozytywne informacje dotyczące terminowej spłaty zadłużenia – o 120 procent wzrosła ilość zgromadzonych w bazie pozytywnych informacji kredytowych. Świadczy to o tym, że sytuacja kredytowa Polaków ulega stabilizacji i coraz większa liczba kredytobiorców wywiązuje się terminowo ze swoich zobowiązań.
Największą poprawę w spłacaniu wierzytelności odnotowano w grupie wiekowej 31-46 lat, co nie zmienia faktu, że to mężczyźni z tej właśnie grupy mają największe problemy ze spłatą zadłużenia. Kobiety natomiast są najbardziej rzetelną grupą kredytobiorców.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: windykacja kruk opinie