Firma windykacyjna – przyjaciel wierzyciela

Prowadząc firmę i realizując transakcję z kontrahentami prędzej czy później możemy natrafić na nieuczciwego partnera, który będzie zwlekał z zapłatą, a nawet odmawiał przelania należnych nam pieniędzy za dostarczony towar lub zrealizowana usługę.

Jeśli w grę wchodzi drobna kwota to pozostaje nam na taki przypadek co najwyżej machnąć ręką. Sytuacja wygląda inaczej, gdy takich należnych kwot przy jednym kontrahencie figuruje więcej lub gdy zalega on nam z zapłatą większej sumy pieniędzy. Co wtedy robić, aby odzyskać długi?

Sąd Ci pomoże (przynajmniej w definicji)

W pierwszej chwili najlepszym do zastosowania rozwiązaniem wydaje się wystąpienie przeciwko naszemu dłużnikowi na drogę sądową. Państwo prawa, za jakie uważana jest Rzeczypospolita Polska, z definicji stoi na straży praw i obowiązków obywateli, a więc także i ich własności. Tyle teorii.

W praktyce sprawy w sądzie potrafią toczyć się latami, skutecznie zniechęcając do ponownego korzystania z tego sposobu rozwiązywania sporów gospodarczych. Czy istnieje więc inny sposób na odzyskanie przynajmniej części należnych nam pieniędzy? Okazuje się, że tak. Z pomocą mogą nam przyjść firmy windykacyjne.

Jak działają firmy windykacyjne?

Firma windykacyjna to, w skrócie mówiąc, podmiot wyspecjalizowany w dochodzeniu zaległych należności. Firma taka, po otrzymaniu zlecenia od wierzyciela, w pierwszej kolejności sprawdza, czy zgłoszona należność faktycznie istnieje i jest zasadna. Jeśli sprawdzanie zakończy się pozytywnie, kolejnym krokiem jest skontaktowanie się z dłużnikiem.

Na początku windykator wyjaśnia z dłużnikiem powód nieuregulowania należności i usiłuje go nakłonić do jak najszybszego rozwiązania tego problemu poprzez zapłatę. W dużej części przypadków sprawa znajduje swój pozytywny finał już na tym etapie.

Jeśli jednak pierwsze działania nie poskutkowały w dalszej kolejności firma windykacyjna zaczyna się coraz intensywniej domagać uregulowania zaległej kwoty, dobitnie uświadamiając dłużnikowi możliwe konsekwencje trwania w dotychczasowej sytuacji, m.in. za pośrednictwem wiadomości e-mail, listów, smsów, czy też rozmów telefonicznych lub bezpośrednich. Jeśli taka droga nie pomoże windykator może wystąpić o wpisanie dłużnika do jednego z istniejących w Polsce rejestrów, przez co będzie on miał znacznie ograniczoną możliwość zaciągania kolejnych zobowiązań, nawet takich jak zawarcie umowy na abonament telefoniczny.

Koszty

Oczywiście firmy windykacyjne nie działają za darmo. ich wynagrodzenie jednak jest dopisywane do długu będącego przedmiotem windykacji, więc de facto jego koszt ponosi ostatecznie sam dłużnik.

Jeśli działanie windykatora nie przyniesie pożądanego przez nas skutku nie obędzie się wtedy niestety bez pójścia do sądu. Niemniej firma windykacyjna może także reprezentować nas w sprawie dłużnika przed sądami. Wszystko zależy od naszej decyzji.