Egzekucja komornicza – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Egzekucją komorniczą nazywamy zajęcie przez komornika majątku dłużnika na poczet jego zobowiązań.

Kiedy następuje egzekucja komornicza?

Jak wiadomo sam wyrok sądu (który jest tytułem egzekucyjnym) nie pozwala na zrobienie egzekucji. Aby to nastąpiło, potrzebne jest nadanie wyrokowi odpowiedniej klauzuli wykonywalności. Jest to jeden z najważniejszych elementów, który umożliwi skuteczne poprowadzenie egzekucji.

I co dalej?

Na podstawie tego tytułu, który jest opatrzony klauzulą wykonywalności jest przeważnie skierowanie wniosku do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wtedy wierzyciel może w wniosku wskazać sposoby egzekucji przeciwko dłużnikowi. Spośród podanych sposobów wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika. Tutaj także należy pamiętać, że dysponent postępowania egzekucyjnego to wierzyciel, a komornik jest organem egzekucyjnym i ma obowiązek stosować się do poleceń wierzyciela i do wskazanych przez niego sposobów egzekucji.

Egzekucja komornicza może być prowadzona z wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń (renty, emerytury), nieruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych.

Kiedy zaczyna się egzekucja?

Egzekucja zaczyna się od zajęcia prawa majątkowego i zawiadomienia o tym stron (dłużnika i wierzyciela) i uprawnionych podmiotów.

W pierwszej czynności doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o rozpoczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji. Na żądanie także okazuje tytuł wykonawczy w oryginale. Jeśli nie jest wskazany majątek, wtedy komornik wzywa dłużnika, który musi złożyć wyjaśnienia. Oczywiście, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.

Na sam koniec…

Gdy postępowanie będzie dobiegać końca, na tytule wykonawczym komornik wypisuje wynik egzekucji, a tytuł zatrzymuje w aktach. Natomiast, w przypadku gdy świadczenie objęte tytułem nie zostało wypełnione w 100% komornik zwraca tytuł wierzycielowi. Ukończenie postępowania w inny sposób niż przez umorzenie komornik stwierdza postanowieniem, rozstrzygając o kosztach.