Czy warto ubezpieczać kredyt?

Czy warto ubezpieczyć kredyt?

To pytanie zadaje sobie chyba większość kredytobiorców. Większość traktuje ubezpieczenie jak przysłowiową kulę u nogi, która tylko podnosi koszty kredytu. Ale to bardzo krótkowzroczny pogląd.

Nie myślimy o ubezpieczeniu kredytu, gdy wszystko jest porządku, a finanse naszej rodziny są bezpieczne. Jednak, kiedy poważnie zachorujemy lub stracimy pracę to ubezpieczenie okazuje się być właściwie jedynym kołem ratunkowym.

Koszt ubezpieczenia kredytu jest naliczany procentowo od wartości kredytu i płacony każdego miesiąca. Po prostu bank dolicza go do każdej, kolejnej raty. Ubezpieczenie kredytu daje nam pewne poczucie bezpieczeństwa.

Co otrzymujemy w zamian?

Ubezpieczenie kredytu chroni nas zazwyczaj przed utratą pracy, niezdolnością do pracy, a także śmiercią ubezpieczonego, która nastąpiła na skutek nieszczęśliwego wypadku. Jeśli w czasie spłacania kredytu zajdzie któraś z tych sytuacji zobowiązania kredytobiorcy wobec banku przejmie firma ubezpieczeniowa.
Polisa ubezpieczeniowa chroni interesy zarówno banku jak i klientów. Dzięki ubezpieczeniom banki chętniej udzielają kredytów, ponieważ mają większą pewność, że wszystkie zobowiązania zostaną uregulowane w terminie.

Oczywiście produkty ubezpieczeniowe mogą znacznie różnić się od siebie.

Trzeba uważać na tak zwane wykluczenia. Powinniśmy dokładnie sprowadzić, jakie zdarzenia obejmuje nasza polisa. Takie informacje znajdziemy w Ogólnych warunkach ubezpieczenia. Bywa, że ubezpieczenie nie obowiązuje, gdy kredytobiorca stracił pracę z własnej winy. Wszelkie wątpliwości lepiej wyjaśnić zanim zdecydujemy się zawrzeć umowę z ubezpieczycielem. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych rozczarowań i stresu…