Czy dzieci dziedziczą długi rodziców?

Co to jest spadek?

Spadek to prawa i obowiązki, które przechodzą na jedną lub kilka osób z chwilą śmierci zmarłego.

Spadek uregulowany został w art. 922 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. 2014 poz. 121, zwany dalej k.c.). Spadek zostaje otwarty z chwilą śmieci spadkodawcy, natomiast z chwilą otwarcia spadku, spadkobierca nabywa spadek.

 

Kto i kiedy otrzymuje spadek?

Powołanie do spadku wynika albo z ustawy tzw. dziedziczenie ustawowe albo z testamentu. W pierwszej kolejności spadkobiercami stają się dzieci oraz małżonek spadkodawcy w przypadku dziedziczenia ustawowego. Dzieci i małżonek dziedziczą w równych częściach (część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku). Dzieci małoletnie są podmiotem praw i obowiązków, dlatego też mogą odziedziczyć spadkowe długi rodziców.

 

Jakie możliwości działania ma spadkobierca?

Zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobierca ma wybór: może przyjąć spadek bez ograniczenia (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) lub też spadek odrzucić. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno zostać złożone w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o powołaniu spadkobiercy (art. 1015 ust. 1 k.c.). Brak oświadczenia oznacza proste przyjęcie spadku, zatem wraz z długiem spadkowym, a tym samym dopuszczalna staje się windykacja długów.

 

Ochrona małoletnich dzieci

Prawo chroni małoletnie dzieci, zgodnie z nim, jeżeli spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych (dziecko do 18-nastego r.ż.) albo osoba, u której podejrzewa się podstawę do całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, to brak oświadczenia oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tym przypadku małoletnie dzieci nie wejdą w życie z długiem spadkowym swoich rodziców.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub notariuszem. W przypadku dzieci do 18-nastego r.ż. to przedstawiciel ustawowy w imieniu tego dziecka składa oświadczenie, musi on uzyskać również zgodę sądu opiekuńczego. Warto pamiętać, iż odrzucenie spadku oznacza, iż udział spadkobiercy przechodzi na jego dzieci. Jeżeli nie chcą one dziedziczyć, również powinny odrzucić spadek. W przypadku przyjęcia prostego spadku lub braku w/w oświadczenia, spadkobierca staje się odpowiedzialny za długi spadkowe swoich rodziców, a tym samym możliwa staje się windykacja długów.