Lista dłużników – co zrobić, by z niej zniknąć?

Przez niespłacone należności nie możesz wziąć kredytu, wynająć mieszkania lub podpisać umowy abonamentowej? Nie musi tak być – to, że znalazłeś się na czarnej liście dłużników, nie oznacza, że droga do pożyczek i kompleksowych usług operatorów komórkowych jest dla ciebie zamknięta na zawsze. Każda lista dłużników umożliwia znajdującym się na niej podmiotom wyczyszczenie swojej historii kredytowej. Jak to zrobić?

 

Najskuteczniejszy sposób – po prostu spłać swoje długi

Twój wierzyciel jest zobowiązany, by po spłaceniu przez ciebie długu,poinformować o tym Biuro Informacji Kredytowej. Ma na to czternaście dni, a BIK, gdy tylko dostanie informację o tym, że należność jest nieaktualna, ma obowiązek wykreślić cię z listy dłużników.

 

Wierzyciel sprzedał twój dług? Znikniesz z listy dłużników

Obowiązujące przepisy wyraźnie mówią, że należność, której wierzyciel się zmienił, przestaje być uznawana za dług. Co oznacza to w praktyce? Dokładnie tyle, że musi zostać usunięty z ewidencji, ale warto pamiętać, iż nowy wierzyciel ma prawo wpisać cię na listę ponownie.

 

Podpisz ugodę – dług zmieni się w zwykłe zobowiązanie

Skontaktuj się z wierzycielem i zaproponuj spłatę zadłużenia w ratach. Jeśli jesteś winien pieniądze bankowi lub operatorowi komórkowemu, masz duże szanse na to, że zgodzi się na ugodę. A ty znów będziesz miał czyste konto, bowiem spłacana regularnie należność nie jest prawnie uznawana za dług.

 

Kiedy znika wpis?

Drobne wierzytelności znikają z bazy BIK po trzech latach. Ci dłużnicy, którzy winni są większe sumy, muszą na wypisanie z bazy poczekać aż dziesięć lat. Po przedawnieniu należności nie powinieneś jednak zapominać, że informacje o dawnym zadłużeniu mogą znajdować się w rejestrach prowadzonych przez prywatne firmy.