Monthly Archive:: Kwiecień 2016

O roli krajowych rejestrów długów

Sprawdź czy jesteś pozytywny Funkcja tych instytucji nie sprowadza się wyłącznie do weryfikacji rzetelności płatniczej konsumenta lub firmy. Jest to również narzędzie oceny ryzyka dla różnych usługodawców. Ponadto
Read More